Информация за изпълнен договор

Последна промяна: 18.11.2016 15.25

Договор №10-28/02.09.16 г
Изпълнител: "Елпак - Лизинг" ЕООД
Срок на договора: 31.10.2016г.
Стойност на договора: 3,540 лв. без ДДС
Дата на изпълнение: - 20.10.16 г.
Стойност на изпълнение: - 35,450 лв. без ДДС