Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки в Югозападен университет „Неофит Рилски” Благоевград