Документ: Покана № ОП-09-00-30/28.09.2018
Добавен на: 2018-09-28
Статус: Затворена
Процедура: Вътрешно конкурентен избор
Име: Покриване на тенис кортове, изграждане на закрит коридор и нова сграда - съблекални в УПИ I, кв. 1 по плана на IV микрорайон, ЮЗУ Неофит Рилски

Покриване на тенис кортове, изграждане на закрит коридор и нова сграда - съблекални в УПИ I, кв. 1 по плана на IV микрорайон, ЮЗУ Неофит Рилски