Документ: Покана № ОП-09-00-30/28.09.2018
Добавен на: 2018-09-28
Статус: Затворена
Процедура: Вътрешно конкурентен избор
Име: Покриване на тенис кортове, изграждане на закрит коридор и нова сграда - съблекални в УПИ I, кв. 1 по плана на IV микрорайон, ЮЗУ Неофит Рилски

Покриване на тенис кортове, изграждане на закрит коридор и нова сграда - съблекални в УПИ I, кв. 1 по плана на IV микрорайон, ЮЗУ Неофит Рилски

Attachments:
FileDescriptionДата на публикуване
Download this file (Pokana_09-00-30.PDF)Покана № ОП-09-00-30 от 28.09.2018 28-09-2018
Download this file (Obr1_09-00-30.doc)Образец № 1, Декларация 28-09-2018
Download this file (Obr2_09-00-30.xml)Образец № 2, ЕЕДОП 28-09-2018
Download this file (Obr3_09-00-30.doc)Образец № 3, Техническо предложение 28-09-2018
Download this file (Obr4_09-00-30.doc)Образец № 4, Списък на заетите лица 28-09-2018
Download this file (Obr5_09-00-30.doc)Образец № 5, Декларация за ангажираност 28-09-2018
Download this file (Obr6_09-00-30.doc)Образец № 6, Ценово предложение 28-09-2018
Download this file (Ch1Pril6_09-00-30.xlsx)Част I. Приложение към Образец № 6 28-09-2018
Download this file (Ch2Pril6_09-00-30.xlsx)Част II. Приложение към Образец № 6 28-09-2018
Download this file (Proekt_09-00-30.doc)Проект на договор 28-09-2018
Download this file (Reshenie_izp_09-00-30.pdf)Решение за определяне на изпълнител 11-10-2018
Download this file (protokol_09-00-30.pdf)Протокол от дейността на комисия 11-10-2018
Download this file (5-487N.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-487 29-10-2018
Download this file (Obqvl_change_5-487-11.pdf)Обявление за изменение-СМР-Ю5-487-1 от 21.10.2019 г. 18-11-2019
Download this file (Additional_5-487-1.pdf)Допълнително споразумение към Договор №Ю5-487 18-11-2019
Download this file (Additional_5-487-2.pdf)Допълнително споразумение към Договор №Ю5-487 08-01-2020
Download this file (Change_5-487-2.pdf)Обявление за изменение 08-01-2020
Download this file (Obqvlenie_izm_2017-0009.pdf)Обявление за изменение 26-06-2020
Download this file (Add_5-487.pdf)Допълнително споразумение № Ю 5-487-3 от 19.06.2020 година 26-06-2020
Download this file (End_5-487.pdf)Обявление за приключване на Договор №Ю5-487 18-12-2020