Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 за 2019 г.

[Детайли]


Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 за 2018 г.

[Детайли]


Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 за 2017 г.

[Детайли]


 

Обобщена информация по чл. 230 ал. 1 т. 7 от ЗОП за 2016 г.

[Детайли]


Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-15/09.06.2020

„Отпечатване и доставка на монография – Любка, Ненова, Андрей Бобев, СЛУЖБА И ЖИТИЕ НА СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ (изследване + наборно и фототипно издание) – по проект „Гутенберговата революция и българите“ (№ ДН 10/9), финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към МОН“

[Детайли]


Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-13/21.05.2020

Доставка на оборудване за печат, необходимо за обслужване дейностите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, по две обособени позиции: № 1. Оборудване за печат (черно-бяла система за печат); № 2. Оборудване за печат (цветна система за печат) по проект: Национална ...

[Детайли]


Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-12/15.05.2020

Доставка на оборудване за печат, необходимо за обслужване дейностите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, по две обособени позиции: № 1. Оборудване за печат (черно-бяла система за печат); № 2. Оборудване за печат (цветна система за печат) по проект: Национална ...

[Детайли]


Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-10/15.04.2020

„Отпечатване и доставка на книги за изпълнение на дейностите по Проект „Гутенберговата революция и българите“ (№ ДН 10/9), финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към МОН“ по девет обособени позиции: № 1. „Отпечатване и доставка на книга – Йохан Готхилф Щритер, ...

[Детайли]


Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-3/13.03.2020

„Публикация на монографии, изработване и доставка на други материали – брошури и дипляни, във връзка с изпълнение на дейностите по проекти.“: № 1. „Публикация на монография с работно заглавие „Интегрирано игрово базирано обучение по компютърни науки“,/Integrated game based learning in...

[Детайли]


Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-1/03.02.2020

„Доставка на резервни части, материали, инструменти, компоненти и други за допълване на системи за компютърна техника, видеонаблюдение и мрежово оборудване, необходими при обслужване дейностите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград”

[Детайли]


Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-37/20.12.2019

„Изработване, отпечатване и доставка на монография и други материали – брошури и дипляни, във връзка с изпълнение на дейностите по проекти“, по три обособени позиции: № 1. „Отпечатване и доставка на научна монография с албумна част: Между греха и наказанието...

[Детайли]


Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-35/29.11.2019

„Изработване, разпространение и доставка на монографии и други материали – брошури и дипляни, във връзка с изпълнение на дейностите по проекти", по три обособени позиции: № 1. „Отпечатване и доставка на научна монография с албумна част: Между греха и наказанието...

[Детайли]


Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-31/07.10.2019

Периодични доставки на материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“

[Детайли]


Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-26/26.08.2019

„Периодични доставки на натурални сокове за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““

[Детайли]


Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-25/16.08.2019

„Периодични доставки на десертни млека и млечни десерти за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““

[Детайли]


Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-17/03.07.2019

"Периодични доставки на хигиенни продукти и санитарни материали за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“

[Детайли]


Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-9/02.04.2019

„Изработване и доставка на брошура по Проект „Integrating Bulgaria-Greece cross-border significance historical and archaeological assets into one sustainable thematic tourist destination” (Borderless Culture)/ „Интегриране на трансграничното значение на историческите и археологически ценности на България и Гърция в една устойчива тематична ...

[Детайли]


Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-7/15.02.2019

„Отпечатване и доставка на списание по Проект „Knowledge Exchange and Academic Cultures in the Humanities: Europe and the Black Sea Region, Late 18 th – 21 st Centuries ( KEAS – BSR ) и изработване и доставка на брошури и ...

[Детайли]


Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-3/18.01.2019

Доставка на резервни части за компютърна техника и мрежово оборудване, необходими при обслужване дейностите на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

[Детайли]


Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-1/16.01.2019

„Изработване и доставка на дипляни, брошури и други по Проект „Sustainable bats conservation in the cross border area” (BatsConserve)/ „Устойчиво опазване на прилепната фауна в трансграничния регион“, Програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020"

[Детайли]


Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-37/23.11.2018

„Изработване и доставка на рекламни материали и пособия по Проект „Sustainable bats conservation in the cross border area” (BatsConserve)/ „Устойчиво опазване на прилепната фауна в трансграничния регион“, Програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020"

[Детайли]


Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-35/26.10.2018

„Периодични доставки на електроматериали и аксесоари за обслужване на дейностите на ЮЗУ „Неофит Рилски“

[Детайли]


Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-34/24.10.2018

Периодични доставки на материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“

[Детайли]


Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-32/22.10.2018

"Периодични доставки на пликове и изделия за еднократна употреба за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“

[Детайли]


Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-29/18.09.2018

"Отпечатване на материали по европейски проекти“ - по Обособена позиция № 1 - „Отпечатване на туристически пътеводител по проект „Improving...

[Детайли]


Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-28/11.09.2018

"Периодични доставки на хигиенни продукти и санитарни материали за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“

[Детайли]


Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-25/09.08.2018

„Отпечатване на туристически пътеводител по проект „Improving the conservation effectiveness of (WetMainAreas) / Подобряване на консервационната ефективност на влажните зони“, ...

[Детайли]


Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-18/27.06.2018

„Изработка и доставка на рекламни материали по проект „Improving the conservation effectiveness of (WetMainAreas) / Подобряване на консервационната ефективност на ...

[Детайли]


Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-17/20.06.2018

„Изработване и доставка на основни (представителни) документи – дипломи, удостоверения, свидетелства и други, и на административни документи за нуждите на ...

[Детайли]


Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-16/18.06.2018

„Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на преподаватели и ...

[Детайли]


Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-14/31.05.2018

Доставка на минерална вода за нуждите на Студентски стол и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““

[Детайли]


Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-12/16.05.2018

„Доставка на специализирана научна апаратура по проект „Посттравматично възстановяване на спортисти със специализиран тангентор и изследване на тренировъчно натоварване с ...

[Детайли]


 

Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-11/15.05.2018

„Доставка на специализирана научна апаратура по проект „Посттравматично възстановяване на спортисти със специализиран тангентор и изследване на тренировъчно натоварване с ...

[Детайли]


Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-3/29.01.2018

Абонаментно сервизно обслужване и доставка на резервни части и материали за асансьорни уредби в учебните корпуси, студентски общежитията и административните ...

[Детайли]


 

Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-1/15.01.2018

Доставка на резервни части за компютърна техника и мрежово оборудване, необходими при обслужване дейностите на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

[Детайли]


 

Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-35/05.12.2017

"Периодични доставки на хигиенни продукти и санитарни материали за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ - пликове и чували за смет".

[Детайли]


 

Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-31/14.11.2017

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на Студентски стол и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ "Неофит Рилски" по две обособени ...

[Детайли]


 

Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-27/21.09.2017

Периодични доставки на електроматериали и аксесоари за обслужване на дейностите на ЮЗУ „Неофит Рилски“

[Детайли]


 

Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-28/21.09.2017

Периодични доставки на ВиК и ОВИ материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“

[Детайли]


 

Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-26/11.09.2017

Периодични доставки на материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“

[Детайли]