Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 за 2017 г.

[Детайли]


 

Обобщена информация по чл. 230 ал. 1 т. 7 от ЗОП за 2016 г.

[Детайли]


 

Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-3/29.01.2018

Абонаментно сервизно обслужване и доставка на резервни части и материали за асансьорни уредби в учебните корпуси, студентски общежитията и административните ...

[Детайли]


 

Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-1/15.01.2018

Доставка на резервни части за компютърна техника и мрежово оборудване, необходими при обслужване дейностите на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

[Детайли]


 

Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-35/05.12.2017

"Периодични доставки на хигиенни продукти и санитарни материали за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ - пликове и чували за смет".

[Детайли]


 

Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-31/14.11.2017

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на Студентски стол и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ "Неофит Рилски" по две обособени ...

[Детайли]


 

Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-27/21.09.2017

Периодични доставки на електроматериали и аксесоари за обслужване на дейностите на ЮЗУ „Неофит Рилски“

[Детайли]


 

Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-28/21.09.2017

Периодични доставки на ВиК и ОВИ материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“

[Детайли]


 

Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-26/11.09.2017

Периодични доставки на материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“

[Детайли]