Документ: ОП-09-00-28/13.09.2019
Добавен на: 2019-09-13
Статус: Възложена
Процедура: Покана
Име: „Строителни  дейности на обект „Кафе“ в Учебен корпус № 8“

„Строителни  дейности на обект „Кафе“ в Учебен корпус № 8“, във връзка със сключено Рамково споразумение № Ю5-452/26.06.2018 година