Документ: Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-32/22.10.2018
Добавен на: 2018-10-22
Статус: Възложена
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: "Периодични доставки на пликове и изделия за еднократна употреба за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2018-11-02 17:00
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9082178

"Периодични доставки на пликове и изделия за еднократна употреба за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“