Документ: ОП-09-00-31/06.12.2021 година
Добавен на: 2021-12-06
Статус: Отворена
Процедура: Вътрешно конкурентен избор
Име: Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по девет обособени позиции

Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по девет обособени позиции: № 1. "Ремонт на три броя зали на Технически факултет в УК № 7 на ЮЗУ "Неофит Рилски" гр. Благоевград"; № 2. "Ремонт на покрив на сграда Учебен корпус № 7 "Технически факултет" на ЮЗУ "Неофит Рилски" гр. Благоевград"; № 3. "Ремонт на пешеходни пространства в района на Учебен корпус № 1";  № 4. "Ремонт на покрив на сграда на Учебен корпус  № 1  на ЮЗУ "Неофит Рилски""; № 5. "Преустройство и ремонт на Зала (Киносалон) в УК № 8 на ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград"; № 6. "Изграждане на поливна система в района на Учебен корпус № 8 на ЮЗУ "Неофит Рилски" гр. Благоевград"; № 7. „Ремонт и преработка на вентилационна и отоплителна система на Покрити тенис кортове на ЮЗУ "Неофит Рилски" гр. Благоевград“; № 8. "Локален ремонт и отстраняване на течове по покривни пространства  в Учебен корпус № 1"; № 9. "Ремонт на покрив на Трафопост  на ЮЗУ "Неофит Рилски", във връзка със сключено Рамково споразумение № Ю5-452/26.06.2018 година,

Attachments:
File / URLDescriptionДата на публикуване
Download this file (Pokana_09-00-31.pdf)Покана 06-12-2021
Download this file (Образец № 1, Декларация.doc)Образец № 1, Декларация 06-12-2021
Download this file (Образец № 2, ЕЕДОП.xml)Образец № 2, ЕЕДОП 06-12-2021
Download this file (Образец № 3, Техническо предложение.doc)Образец № 3, Техническо предложение 06-12-2021
Download this file (Образец № 4, Списък на заетите лица.doc)Образец № 4, Списък на заетите лица 06-12-2021
Download this file (Образец № 5, Декларация за ангажираност.doc)Образец № 5, Декларация за ангажираност 06-12-2021
Download this file (Образец № 6, Ценово предложение.doc)Образец № 6, Ценово предложение 06-12-2021
Download this file (Приложение Образец № 6.1., Обособена позиция № 1.xlsx)Приложение Образец № 6.1., Обособена позиция № 1 06-12-2021
Download this file (Приложение Образец № 6.2., Обособена позиция № 2.xlsx)Приложение Образец № 6.2., Обособена позиция № 2 06-12-2021
Download this file (Приложение Образец № 6.3., Обособена позиция № 3.xlsx)Приложение Образец № 6.3., Обособена позиция № 3 06-12-2021
Download this file (Приложение Образец № 6.4., Обособена позиция № 4.xlsx)Приложение Образец № 6.4., Обособена позиция № 4 06-12-2021
Download this file (Приложение Образец № 6.5., Обособена позиция № 5.xlsx)Приложение Образец № 6.5., Обособена позиция № 5 06-12-2021
Download this file (Приложение Образец № 6.6., Обособена позиция № 6.xlsx)Приложение Образец № 6.6., Обособена позиция № 6 06-12-2021
Download this file (Приложение Образец № 6.7., Обособена позиция № 7.xlsx)Приложение Образец № 6.7., Обособена позиция № 7 06-12-2021
Download this file (Приложение Образец № 6.8., Обособена позиция № 8.xlsx)Приложение Образец № 6.8., Обособена позиция № 8 06-12-2021
Download this file (Приложение Образец № 6.9., Обособена позиция № 9.xlsx)Приложение Образец № 6.9., Обособена позиция № 9 06-12-2021
Download this file (Проект на договор.doc)Проект на договор 06-12-2021
Download this file (Protokol_komisiq.pdf)Протокол от дейността на комисия 23-12-2021
Download this file (R8_23.12.2021.pdf)Решение № Р-8 от 23.12.2021 година 23-12-2021
Download this file (Obqvlenie - DZZD Hidro(1).pdf)Обявление за възложена поръчка 24-01-2022
Download this file (Dogovor_5-591.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-591 24-01-2022
Download this file (Obqvlenie_DZZD_Raster_lily.pdf)Обявление за възложена поръчка 24-01-2022
Access this URL (https://op.swu.bg/images/stories/offers/Dogovor_5-590.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-590 24-01-2022
Download this file (End_5-591.pdf)Обявление за приключване на договор №5-591 31-10-2022
Download this file (End_5-590.pdf)Обявление за приключване на договор №5-590 14-03-2023