Документ: ОП-09-00-21/13.08.2021
Статус: Затворена
Процедура: Вътрешно конкурентен избор
Име: Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по четири обособени позиции

„Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по четири обособени позиции: № 1. "Ремонт на покривна тераса на СВЦ "Бачиново""; № 2. "Захранване с компресиран природен газ на СВЦ "Бачиново""; № 3. "Ремонт на покривни тераси, Учебен корпус № 1";  № 4. "Доставка и монтаж на система за вентилация на зала 115 в Учебен корпус № 1“,