Документ: Покана № ОП-09-00-23/01.08.2018
Статус: Отворена
Процедура: Вътрешно конкурентен избор
Име: „Изграждане на тръбен кладенец и поливна система в зона II в УПИ п. I, кв. 1 по плана на IV-ти микрорайон, гр. Благоевград“

Покана за определяне на изпълнител чрез вътрешно конкурентен избор на обществена поръчка с предмет:Изграждане на тръбен кладенец и поливна система в зона II  в УПИ п. I, кв. 1 по плана на IV-ти микрорайон, гр. Благоевград“.