Покана № ОП-09-00-19/30.05.2022 година

Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по дванадесет обособени позиции: № 1. "Преустройство и ремонт на Зала 342 в УК 1 на ЮЗУ "Неофит Рилски" – гр. Благоевград"; № 2. "Изработване на модулни дъски за учебни зали в Учебен корпус № 1 на ЮЗУ "Неофит Рилски“ – гр. Благоевград"; № 3. "Ремонт и изграждане на паркинги/паркоместа в района ...

[Детайли]


Покана № ОП-09-00-31/06.12.2021 година

Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по девет обособени позиции: № 1. "Ремонт на три броя зали на Технически факултет в УК № 7 на ЮЗУ "Неофит Рилски" гр. Благоевград"; № 2. "Ремонт на покрив на сграда Учебен корпус № 7 "Технически факултет" на ЮЗУ "Неофит Рилски" гр. Благоевград"; № 3. "Ремонт на пешеходни пространства в района на ...

[Детайли]


Покана № ОП-09-00-21/13.08.2021 година

„Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по четири обособени позиции: № 1. "Ремонт на покривна тераса на СВЦ "Бачиново""; № 2. "Захранване с компресиран природен газ на СВЦ "Бачиново""; № 3. "Ремонт на покривни тераси, Учебен корпус № 1";  № 4. "Доставка и монтаж на система за вентилация на зала 115 в Учебен корпус № 1“,

[Детайли]


Покана № ОП-09-00-7/16.03.2021 година

„Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по девет обособени позиции“, във връзка със сключено Рамково споразумение № Ю5-452/26.06.2018 година

[Детайли]


Покана № ОП-09-00-20/29.09.2020 година

„Преустройство на газова инсталация -  котелно помещение в Учебен корпус № 7 на ЮЗУ "Неофит Рилски“, във връзка със сключено Рамково споразумение № Ю5-452/26.06.2018 година

[Детайли]


Покана № ОП-09-00-19/21.08.2020 година

Допълнителни строително-ремонтни работи на обект Спортни площадки“, във връзка със сключено Рамково споразумение № Ю5-452/26.06.2018 година,

[Детайли]


Покана № ОП-09-00-17/03.08.2020 година

„Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по пет обособени позиции: № 1. Печатна база в Учебен корпус № 8; № 2. Ремонт на Аудитория 207 в Учебен корпус ...

[Детайли]


Покана № ОП-09-00-9/09.04.2020

„Обект: Благоустрояване на терена около Учебен корпус № 1 и Ректората на ЮЗУ "Неофит Рилски" - амфитеатър, нова парадна стълба и площадка с водни площи. Подобект: Нова парадна стълба“, във ...

[Детайли]


Покана № ОП-09-00-33/21.10.2019

„Строително-монтажни работи на обекти по двеобособени позиции: № 1.  Крепежни елементи за винилово покритие; № 2. Подмяна на настилка на тенис кортове на ЮЗУ „Неофит Рилски“ гр. Благоевград“, във връзка ...

[Детайли]


Покана № ОП-09-00-30/04.10.2019

Строително-монтажни работи на обекти по три обособени позиции“, във връзка със сключено Рамково споразумение № Ю5-452/26.06.2018 година

[Детайли]


Покана № ОП-09-00-28/13.09.2019

„Строителни  дейности на обект „Кафе“ в Учебен корпус № 8“, във връзка със сключено Рамково споразумение № Ю5-452/26.06.2018 година

[Детайли]


Покана № ОП-09-00-18/08.07.2019

„Ремонт на пешеходни пространства и открити площи в Учебен корпус № 1, Подобект „Ремонт на настилки на площадки и съществуващи външни стълби““

[Детайли]


Покана № ОП-09-00-12/07.05.2019

„Ремонтни дейности в Лабораторията по Биоелектрохимични системи за получаване на водород - Иновационен Център за Еко Енергийни Системи (сграда Ректорат)“

[Детайли]


Покана № ОП-09-00-5/31.01.2019

„Заграждане на тераси с модулни панели в Учебен корпус № 1 на ЮЗУ „Неофит Рилски““, във връзка със сключено Рамково споразумение № Ю5-452/26.06.2018 година

[Детайли]


Покана № ОП-09-00-39/03.12.2018

„Строително-монтажни работи за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски“ по две обособени позиции“: Обособена позиция № 1. Обект „Преустройство на учебни ...

[Детайли]


Покана № ОП-09-00-36/22.11.2018

Преустройство на помещение "Аромотерапия и Кинезитерапия" в спортно-възстановителен център ЮЗУ "Неофит Рилски"

[Детайли]


Покана № ОП-09-00-30/28.09.2018

Покриване на тенис кортове, изграждане на закрит коридор и нова сграда - съблекални в УПИ I, кв. 1 по плана на IV микрорайон, ЮЗУ Неофит Рилски

[Детайли]


Покана № ОП-09-00-23/01.08.2018

Покана за определяне на изпълнител чрез вътрешно конкурентен избор на обществена поръчка с предмет:„Изграждане на тръбен кладенец и поливна система в зона II  в УПИ п. I, кв. 1 по плана на IV-ти микрорайон, гр. Благоевград“.

[Детайли]


Покана № ОП-09-00-20/18.07.2018

Покана за определяне на изпълнител чрез вътрешно конкурентен избор на обществена поръчка с предмет: „Преустройство на учебни зали № 8317 и № 8325 в Учебен корпус № 8 на ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Център за архивиране на нематериално културно наследство"

[Детайли]