Документ: ОП-09-00-17/03.07.2019
Добавен на: 2019-07-03
Статус: Отворена
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: "Периодични доставки на хигиенни продукти и санитарни материали за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2019-07-19 17:00
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9089875

"Периодични доставки на хигиенни продукти и санитарни материали за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“