Документ: ОП-09-00-18/08.07.2019
Добавен на: 2019-07-08
Статус: Възложена
Процедура: Вътрешно конкурентен избор
Име: „Ремонт на пешеходни пространства и открити площи в Учебен корпус № 1, Подобект „Ремонт на настилки на площадки и съществуващи външни стълби““

„Ремонт на пешеходни пространства и открити площи в Учебен корпус № 1, Подобект „Ремонт на настилки на площадки и съществуващи външни стълби““