Документ: ОП-09-00-25/16.08.2019
Добавен на: 2019-08-16
Статус: Възложена
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: „Периодични доставки на десертни млека и млечни десерти за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2019-08-26 17:00
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9091497

„Периодични доставки на десертни млека и млечни десерти за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““