Документ: Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-28/21.09.2017
Добавен на: 2017-09-21
Статус: Възложена
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: Периодични доставки на ВиК и ОВИ материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2017-10-06 17:00
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9068531

Периодични доставки на ВиК и ОВИ материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“