Документ: Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-27/21.09.2017
Добавен на: 2017-09-21
Статус: Възложена
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: Периодични доставки на електроматериали и аксесоари за обслужване на дейностите на ЮЗУ „Неофит Рилски“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2017-10-05 17:00

Периодични доставки на електроматериали и аксесоари за обслужване на дейностите на ЮЗУ „Неофит Рилски“