Документ: Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-11/15.05.2018
Добавен на: 2018-05-15
Статус: Прекратена
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: „Доставка на специализирана научна апаратура по проект „Посттравматично възстановяване на спортисти със специализиран тангентор и изследване на тренировъчно натоварване с биохимични методи“"
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2018-05-22 17:00
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9076062

„Доставка на специализирана научна апаратура по проект „Посттравматично възстановяване на спортисти със специализиран тангентор и изследване на тренировъчно натоварване с биохимични методи“"