Документ: Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-14/31.05.2018
Добавен на: 2018-05-31
Статус: Възложена
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: Доставка на минерална вода за нуждите на Студентски стол и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2018-06-18 17:00
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9076665

Доставка на минерална вода за нуждите на Студентски стол и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““