Документ: ОП-09-00-31/07.10.2019
Добавен на: 2019-10-07
Статус: Възложена
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: Периодични доставки на материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2019-10-23 17:00
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9093141

Периодични доставки на материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“