Документ: 00285-2018-0006
Добавен на: 2018-05-03
Статус: Възложена
Процедура: Процедура
Име: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентски стол и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2018-06-08 17:00
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=845044
Връзка към детайлите в АОП: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333536373936

Предмет за възлагане на обществената поръчка чрез открита процедура е: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентски стол и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ по четиридесет и четири обособени позиции в съответствие с обектите и прогнозните количества и стойности посочени в обявлението и документацията.

Attachments:
FileDescriptionДата на публикуване
Download this file (Reshenie_2018-0006.pdf)Решение 03-05-2018
Download this file (Obqvlenie_2018-0006.pdf)Обявление 03-05-2018
Download this file (Dokumentaciq_2018-0006.pdf)Документация 03-05-2018
Download this file (EEDOP_2008-0006.xml)Единен европейски документ за обществени поръчки (XML формат) 03-05-2018
Download this file (Pril1_Tech_spec_2018-0006.doc)Приложение № 1. Технически спецификации по обособени позиции 03-05-2018
Download this file (Pril2_Tech_pred_2018-0006.doc)Приложение № 2. Тхнически предложения по обособени позиции-1 03-05-2018
Download this file (Pril3_cenovo_2018-0006.xls)Приложение № 3. Ценово предложение по обособени позиции 03-05-2018
Download this file (Pril4_spisyk_2018-0006.docx)Приложение № 4. Списък по чл. 54, ал. 2 от ЗОП 03-05-2018
Download this file (Protokol1_komisiq_2018-0006.pdf)Протокол №1 от дейността на комисия 14-06-2018
Download this file (Cenovi_2018-0006.pdf)Съобщение за отваряне на ценови оферти 03-07-2018
Download this file (Protokol2_2018-0006.pdf)Протокол №2 от дейността на комисия 03-07-2018
Download this file (Protokol3_2018-0006.pdf)Протокол №3 от дейността на комисия 23-07-2018
Download this file (Doklad2018-0006.pdf)Доклад на комисията по чл. 60 от ППЗОП 23-07-2018
Download this file (Reshenie_vyzl_2018-0006.pdf)Решение на възложителя № Р-25 23-07-2018
Download this file (Obqvlenie_vyzl_2018-0006.pdf)Обявление за възложена поръчка 30-07-2018
Download this file (ReshenieR35_2018-0006.pdf)Решение за изменение 13-09-2018
Download this file (Obqvlenie2_2018-0006.pdf)Обявление за възложена поръчка 19-09-2018
Download this file (5-464.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-464 19-09-2018
Download this file (5-465.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-465 19-09-2018
Download this file (5-466.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-466 19-09-2018
Download this file (5-471.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-471 19-09-2018
Download this file (5-472.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-472 19-09-2018
Download this file (5-473.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-473 19-09-2018
Download this file (5-474.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-474 19-09-2018
Download this file (5-475.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-475 19-09-2018
Download this file (5-476.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-476 19-09-2018
Download this file (5-478.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-478 19-09-2018
Download this file (5-479_new.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-479 19-09-2018
Download this file (5-480_new.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-480 19-09-2018
Download this file (5-481.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-481 19-09-2018
Download this file (5-482.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-482 19-09-2018
Download this file (5-483.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-483 19-09-2018
Download this file (5-485.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-485 25-09-2018
Download this file (Obqvlenie2018-0006.pdf)Обявление за възложена поръчка 25-09-2018
Download this file (5-486_new.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-486 15-10-2018
Download this file (Ob_2018-0006.pdf)Обявление за възложена поръчка 15-10-2018
Download this file (End_5-476.pdf)Обявление за приключване на договор №Ю5-476 26-11-2019
Download this file (End_5-478.pdf)Обявление за приключване на договор №Ю5-478 26-11-2019
Download this file (End_5-465.pdf)Обявление за приключване на договор №Ю5-465 22-11-2019
Download this file (End_5-471.pdf)Обявление за приключване на договор №Ю5-471 22-11-2019
Download this file (End_5-472.pdf)Обявление за приключване на договор №Ю5-472 22-11-2019
Download this file (End_5-473.pdf)Обявление за приключване на договор №Ю5-473 22-11-2019
Download this file (End_5-474.pdf)Обявление за приключване на договор №Ю5-474 22-11-2019
Download this file (End_5-475.pdf)Обявление за приключване на договор №Ю5-475 22-11-2019
Download this file (End_5-479.pdf)Обявление за приключване на договор №Ю5-479 22-11-2019
Download this file (End_5-480.pdf)Обявление за приключване на договор №Ю5-480 22-11-2019
Download this file (End_5-481.pdf)Обявление за приключване на договор №Ю5-481 22-11-2019
Download this file (End_5-482.pdf)Обявление за приключване на договор №Ю5-482 22-11-2019
Download this file (End_5-483.pdf)Обявление за приключване на договор №Ю5-483 22-11-2019
Download this file (End_5-485.pdf)Обявление за приключване на договор №Ю5-485 22-11-2019
Download this file (End_5-486.pdf)Обявление за приключване на договор №Ю5-486 22-11-2019
Download this file (End_5-464.pdf)Обявление за приключване на договор №Ю5-464 18-12-2019
Download this file (End_5-466.pdf)Обявление за приключване на договор №Ю5-466 30-01-2020