Документ: 00285-2018-0014
Добавен на: 2018-10-23
Статус: Възложена
Процедура: Пряко договаряне
Име: Доставка на оборудване по проект „Изследване на съвременния високопланински климат на балканите чрез наблюдение на криосферни индикатори: ледници и пермафрост индикатори: ледници и пермафрост"
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=874648
Връзка към детайлите в АОП: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333632383032

Доставка на оборудване – „дрон“ (1 брой), за изпълнение на дейностите по проект „Изследване на съвременния високопланински климат на балканите чрез наблюдение на криосферни индикатори: ледници и пермафрост“.