Документ: 00285-2019-0001
Добавен на: 2019-01-18
Статус: Отворена
Процедура: Договаряне
Име: Наименование на стоката: дизелово гориво за отопление 10ppm, 0,001 % S, код по ЕКП 02141000042, код CPV.09135100-5
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=889400
Връзка към детайлите в АОП: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333635333931

Доставка на дизелово гориво за отопление. Наименование на стоката: дизелово гориво за отопление 10ppm, 0,001 % S, код по ЕКП 02141000042, код CPV.09135100-5

Attachments:
FileDescriptionДата на публикуване
Download this file (Reshenie_2019-0001.pdf)Решение 18-01-2019
Download this file (Prekr_2019-0001.pdf)Решение за прекратяване 24-01-2019
Download this file (Vyzl_2019-0001.pdf)Обявление за възложена поръчка 24-01-2019