Документ: ОП-09-00-9/09.04.2020
Добавен на: 2020-04-09
Статус: Отворена
Процедура: Вътрешно конкурентен избор
Име: „Обект: Благоустрояване на терена около Учебен корпус № 1 и Ректората на ЮЗУ "Неофит Рилски" - амфитеатър, нова парадна стълба и площадка с водни площи.

„Обект: Благоустрояване на терена около Учебен корпус № 1 и Ректората на ЮЗУ "Неофит Рилски" - амфитеатър, нова парадна стълба и площадка с водни площи. Подобект: Нова парадна стълба“, във връзка със сключено Рамково споразумение № Ю5-452/26.06.2018 година,