Документ: ОП-09-00-15/09.06.2020
Добавен на: 2020-06-09
Статус: Затворена
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: „Отпечатване и доставка на монография – Любка, Ненова, Андрей Бобев, СЛУЖБА И ЖИТИЕ НА СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ (изследване + наборно и фототипно издание) – по проект „Гутенберговата революция и българите“ (№ ДН 10/9), финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към МОН“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2020-06-25 17:00
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9099342

„Отпечатване и доставка на монография – Любка, Ненова, Андрей Бобев, СЛУЖБА И ЖИТИЕ НА СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ (изследване + наборно и фототипно издание) – по проект „Гутенберговата революция и българите“ (№ ДН 10/9), финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към МОН“