Документ: ОП-09-00-33/21.10.2019
Добавен на: 2019-10-21
Статус: Затворена
Процедура: Вътрешно конкурентен избор
Име: „Строително-монтажни работи на обекти по двеобособени позиции

„Строително-монтажни работи на обекти по двеобособени позиции: № 1.  Крепежни елементи за винилово покритие; № 2. Подмяна на настилка на тенис кортове на ЮЗУ „Неофит Рилски“ гр. Благоевград“, във връзка със сключено Рамково споразумение № Ю5-452/26.06.2018 година