Документ: № ОП-09-00-17/03.08.2020 година
Добавен на: 2020-08-03
Статус: Възложена
Процедура: Вътрешно конкурентен избор
Име: „Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по пет обособени позиции

„Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по пет обособени позиции: № 1. Печатна база в Учебен корпус № 8; № 2. Ремонт на Аудитория 207 в Учебен корпус № 1; № 3. Ремонт на Аудитория 208 в Учебен корпус № 1;  № 4. Ремонт на Аудитория 229 в Учебен корпус № 1; № 5. Ремонт на Аудитория 230 в Учебен корпус № 1“, във връзка със сключено Рамково споразумение № Ю5-452/26.06.2018 година