Документ: ОП-09-00-19/21.08.2020 година
Добавен на: 2020-08-21
Статус: Възложена
Процедура: Вътрешно конкурентен избор
Име: Допълнителни строително-ремонтни работи на обект Спортни площадки“, във връзка със сключено Рамково споразумение № Ю5-452/26.06.2018 година,

Допълнителни строително-ремонтни работи на обект Спортни площадки“, във връзка със сключено Рамково споразумение № Ю5-452/26.06.2018 година,