Документ: ОП-09-00-20/29.09.2020
Добавен на: 2020-09-29
Статус: Възложена
Процедура: Вътрешно конкурентен избор
Име: „Преустройство на газова инсталация - котелно помещение в Учебен корпус № 7 на ЮЗУ "Неофит Рилски"

„Преустройство на газова инсталация -  котелно помещение в Учебен корпус № 7 на ЮЗУ "Неофит Рилски“, във връзка със сключено Рамково споразумение № Ю5-452/26.06.2018 година