Документ: ОП-09-00-7/16.03.2021
Добавен на: 2021-03-16
Статус: Възложена
Процедура: Вътрешно конкурентен избор
Име: „Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по девет обособени позиции“, във връзка със сключено Рамково споразумение № Ю5-452/26.06.2018 година

„Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по девет обособени позиции“, във връзка със сключено Рамково споразумение № Ю5-452/26.06.2018 година

Attachments:
FileDescriptionДата на публикуване
Download this file (Pokana_09-00-7.pdf)Покана 16-03-2021
Download this file (Obr1_09-00-7.doc)Образец № 1, Декларация 16-03-2021
Download this file (Obr2_EEDOP_09-00-7.xml)Образец № 2, ЕЕДОП 16-03-2021
Download this file (Obr3_09-00-7.doc)Образец № 3, Техническо предложение 16-03-2021
Download this file (Obr4_09-00-7.doc)Образец № 4, Списък на заетите лица 16-03-2021
Download this file (Obr5_09-00-7.doc)Образец № 5, Декларация за ангажираност 16-03-2021
Download this file (Obr6_09-00-7.doc)Образец № 6, Ценово предложение 16-03-2021
Download this file (Pril6.1_09-00-7.xlsx)Приложение към Образец № 6.1., Обособена позиция № 1 16-03-2021
Download this file (Pril6.2_09-00-7.xlsx)Приложение към Образец № 6.2., Обособена позиция № 2 16-03-2021
Download this file (Pril6.3_09-00-7.xlsx)Приложение към Образец № 6.3., Обособена позиция № 3 16-03-2021
Download this file (Pril6.4_09-00-7.xlsx)Приложение към Образец № 6.4., Обособена позиция № 4 16-03-2021
Download this file (Pril6.5_09-00-7.xlsx)Приложение към Образец № 6.5., Обособена позиция № 5 16-03-2021
Download this file (Pril6.6_09-00-7.xlsx)Приложение към Образец № 6.6., Обособена позиция № 6 16-03-2021
Download this file (Pril6.7_09-00-7.xlsx)Приложение към Образец № 6.7., Обособена позиция № 7 16-03-2021
Download this file (Pril6.8_09-00-7.xlsx)Приложение към Образец № 6.8., Обособена позиция № 8 16-03-2021
Download this file (Pril6.9_09-00-7.xlsx)Приложение към Образец № 6.9., Обособена позиция № 9 16-03-2021
Download this file (Proekt_dogovor_09-00-7.doc)Проект на договор 16-03-2021
Download this file (Protokol_09-00-77.pdf)Протокол от дейността на комисия 12-04-2021
Download this file (Reshenie_R4_09-00-77.pdf)Решение № Р-4 от 12.04.2021 година 12-04-2021
Download this file (Dogovor_5-566.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-566 13-05-2021
Download this file (Dogovor_5-567.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-567 13-05-2021
Download this file (Dogovor_5-568.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-568 13-05-2021
Download this file (Obqvlenie_vyzl_2019-0007-0005.pdf)Обявление за възложена поръчка 13-05-2021
Download this file (End_DZZD.pdf)Обявление за приключване на Договор №Ю5-566 02-11-2021
Download this file (End_5-568.pdf)Обявление за приключване на Договор №Ю5-568 10-12-2021
Download this file (End_5-567.pdf)Обявление за приключване на договор №5-567 20-02-2023