Документ: Покана № ОП-09-00-36/22.11.2018
Добавен на: 2018-11-22
Статус: Възложена
Процедура: Вътрешно конкурентен избор
Име: „Преустройство на помещение „Аромотерапия и Кинезитерапия“ в спортно-възстановителен център ЮЗУ „Неофит Рилски““

Преустройство на помещение "Аромотерапия и Кинезитерапия" в спортно-възстановителен център ЮЗУ "Неофит Рилски"