Документ: Покана № ОП-09-00-39/03.12.2018
Добавен на: 2018-12-03
Статус: Възложена
Процедура: Вътрешно конкурентен избор
Име: „Строително-монтажни работи за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски“ по две обособени позиции“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2018-12-13 17:00

„Строително-монтажни работи за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски“ по две обособени позиции“: Обособена позиция № 1. Обект „Преустройство на учебни работилници в Учебен корпус № 8 на ЮЗУ "Неофит Рилски" в Учебен театър“ и Обособена позиция № 2. Обект „Ремонт на тоалетни в Учебен корпус № 8 на ЮЗУ "Неофит Рилски"“