Документ: ОП-09-00-5/31.01.2019
Добавен на: 2019-01-31
Статус: Отворена
Процедура: Покана
Име: „Заграждане на тераси с модулни панели в Учебен корпус № 1 на ЮЗУ „Неофит Рилски““

„Заграждане на тераси с модулни панели в Учебен корпус № 1 на ЮЗУ „Неофит Рилски““, във връзка със сключено Рамково споразумение № Ю5-452/26.06.2018 година