Документ: ОП-09-00-12/07.05.2019
Добавен на: 2019-05-07
Статус: Възложена
Процедура: Вътрешно конкурентен избор
Име: „Ремонтни дейности в Лабораторията по Биоелектрохимични системи за получаване на водород - Иновационен Център за Еко Енергийни Системи (сграда Ректорат)“

„Ремонтни дейности в Лабораторията по Биоелектрохимични системи за получаване на водород - Иновационен Център за Еко Енергийни Системи (сграда Ректорат)“