Документ: ОП-09-00-30/04.10.2019
Добавен на: 2019-10-04
Статус: Възложена
Процедура: Вътрешно конкурентен избор
Име: Строително-монтажни работи на обекти по три обособени позиции“, във връзка със сключено Рамково споразумение № Ю5-452/26.06.2018 година

Строително-монтажни работи на обекти по три обособени позиции“, във връзка със сключено Рамково споразумение № Ю5-452/26.06.2018 година