Документ: Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-31
Добавен на: 2017-11-14
Статус: Възложена
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Студентски стол и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ "Неофит Рилски" по две обособени позиции“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2017-11-21 17:00

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на Студентски стол и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ "Неофит Рилски" по две обособени позиции“