Документ: Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-35/05.12.2017
Статус: Отворена
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: "Периодични доставки на хигиенни продукти и санитарни материали за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ - пликове и чували за смет".
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2017-12-18 17:00
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9071173

"Периодични доставки на хигиенни продукти и санитарни материали за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ - пликове и чували за смет".