Документ: Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-1/15.01.2018
Добавен на: 2018-01-15
Статус: Възложена
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: Доставка на резервни части за компютърна техника и мрежово оборудване, необходими при обслужване дейностите на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2018-01-26 17:00
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9072212
Връзка към детайлите в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9072399

Доставка на резервни части за компютърна техника и мрежово оборудване, необходими при обслужване дейностите на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград