Документ: Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-17/20.06.2018
Добавен на: 2018-06-20
Статус: Възложена
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: „Изработване и доставка на основни (представителни) документи – дипломи, удостоверения, свидетелства и други, и на административни документи за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски" - Благоевград“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2018-07-05 17:00
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9077488

„Изработване и доставка на основни (представителни) документи – дипломи, удостоверения, свидетелства и други, и на административни документи за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски" - Благоевград“