Документ: Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-18/27.06.2018
Добавен на: 2018-06-27
Статус: Възложена
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: „Изработка и доставка на рекламни материали по проект „Improving the conservation effectiveness of (WetMainAreas) / Подобряване на консервационната ефективност на влажните зони“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2018-07-13 17:00
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9077785

„Изработка и доставка на рекламни материали по проект „Improving the conservation effectiveness of (WetMainAreas) / Подобряване на консервационната ефективност на влажните зони“, Програма за транснационално сътрудничество Балкани-Средиземно море 2014-2020“”