Документ: Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-16/18.06.2018
Добавен на: 2018-06-18
Статус: Възложена
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на преподаватели и служители на ЮЗУ „Неофит Рилски" - Благоевград““
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2018-06-25 17:00
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9077348

„Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на преподаватели и служители на ЮЗУ „Неофит Рилски" - Благоевград““