Документ: Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-28/11.09.2018
Добавен на: 2018-09-11
Статус: Частично възложена и частично прекратена
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: "Периодични доставки на хигиенни продукти и санитарни материали за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2018-09-26 17:00
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9080632

"Периодични доставки на хигиенни продукти и санитарни материали за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“