Документ: Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-25/09.08.2018
Добавен на: 2018-08-09
Статус: Прекратена
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: „Отпечатване на туристически пътеводител по проект „Improving the conservation effectiveness of (WetMainAreas) / Подобряване на консервационната ефективност на влажните зони“, Програма за транснационално сътрудничество Балкани-Средиземно море 2014-2020“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2018-08-21 17:00
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9079460

„Отпечатване на туристически пътеводител по проект „Improving the conservation effectiveness of (WetMainAreas) / Подобряване на консервационната ефективност на влажните зони“, Програма за транснационално сътрудничество Балкани-Средиземно море 2014-2020“