Документ: Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-29/18.09.2018
Добавен на: 2018-09-18
Статус: Възложена
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: "Отпечатване на материали по европейски проекти"
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2018-10-11 17:00
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9080899

"Отпечатване на материали по европейски проекти“ - по Обособена позиция № 1 - „Отпечатване на туристически пътеводител по проект „Improving the conservation effectiveness of (WetMainAreas) / Подобряване на консервационната ефективност на влажните зони“, Програма за транснационално сътрудничество Балкани-Средиземно море 2014-2020“”; по Обособена позиция № 2 – „Отпечатване на научен сборник по проект: "Cross border Action Plan for the Development and Operation of an Еxecutive Mechanism for the Support and Promotion of Social Entrepreneurship in the context of the Social Economy and Social Innovation" по програма INTERREG GREECE – BULGARIA 2014-2020; по Обособена позиция № 3 - Изработване на плакат по проект: "Cross border Action Plan for the Development and Operation of an Еxecutive Mechanism for the Support and Promotion of Social Entrepreneurship in the context of the Social Economy and Social Innovation" по програма INTERREG GREECE – BULGARIA 2014-2020“.