Документ: ОП-09-00-1/16.01.2019
Добавен на: 2019-01-16
Статус: Възложена
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: „Изработване и доставка на дипляни, брошури и други по Проект „Sustainable bats conservation in the cross border area” (BatsConserve)/ „Устойчиво опазване на прилепната фауна в трансграничния регион“, Програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020"
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2019-01-24 17:00
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9084913

„Изработване и доставка на дипляни, брошури и други по Проект „Sustainable bats conservation in the cross border area” (BatsConserve)/ „Устойчиво опазване на прилепната фауна в трансграничния регион“, Програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020"