Документ: ОП-09-00-3/18.01.2019
Добавен на: 2019-01-18
Статус: Възложена
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: Доставка на резервни части за компютърна техника и мрежово оборудване, необходими при обслужване дейностите на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2019-02-01 17:00
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9084983

Доставка на резервни части за компютърна техника и мрежово оборудване, необходими при обслужване дейностите на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград