Документ: Обява за обществена поръчка № ОП-09-00-37/23.11.2018
Добавен на: 2018-11-23
Статус: Отворена
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: „Изработване и доставка на рекламни материали и пособия по Проект „Sustainable bats conservation in the cross border area” (BatsConserve)/ „Устойчиво опазване на прилепната фауна в трансграничния регион“, Програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020"
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2018-12-05 17:00
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9083443

„Изработване и доставка на рекламни материали и пособия по Проект „Sustainable bats conservation in the cross border area” (BatsConserve)/ „Устойчиво опазване на прилепната фауна в трансграничния регион“, Програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020"