Документ: ОП-09-00-7/15.02.2019
Добавен на: 2019-02-28
Статус: Възложена
Процедура: Обява за обществена поръчка
Име: „Отпечатване и доставка на списание по Проект „Knowledge Exchange and Academic Cultures in the Humanities: Europe and the Black Sea Region, Late 18 th – 21 st Centuries ( KEAS – BSR )
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2019-02-22 17:00
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9085690

„Отпечатване и доставка на списание по Проект „Knowledge Exchange and Academic Cultures in the Humanities: Europe and the Black Sea Region, Late 18 th – 21 st Centuries ( KEAS – BSR ) и изработване и доставка на брошури и постери по Проект "Success4all inclusive e-learning course on entreprenurship“, Erasmus + "Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for higher education“]