Документ: 00285-2019-0009
Добавен на: 2019-07-19
Статус: Възложена
Процедура: Процедура
Име: „Доставка на компютърна техника и оборудване за обслужване на научноизследователски дейности в ЮЗУ „Неофит Рилски““
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2019-08-23 17:00
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=922327
Връзка към детайлите в АОП: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333731313931

„Доставка на компютърна техника и оборудване за обслужване на научноизследователски дейности в ЮЗУ „Неофит Рилски““ по шест обособени позиции: № 1. Лаптопи, № 2. Мултифункционално устройство, № 3. Мултимедиен прожектор, № 4. Микроконтролер, № 5. Скенер и № 6. Специализирано оборудване и софтуер.

Attachments:
FileDescriptionДата на публикуване
Download this file (Reshenie_2019-0009.pdf)Решение 19-07-2019
Download this file (Obqva_2019-0009.pdf)Обявление 19-07-2019
Download this file (Dokumentaciq_2019-0009.pdf)Документация 19-07-2019
Download this file (Pril1_2019-0009.xlsx)Приложение № 1, Техническа спецификация ОП № 1 19-07-2019
Download this file (Pril2_2019-0009.xlsx)Приложение № 2, Техническа спецификация ОП № 2 19-07-2019
Download this file (Pril3_2019-0009.xlsx)Приложение № 3, Техническа спецификация ОП № 3 19-07-2019
Download this file (Pril4_2019-0009.xlsx)Приложение № 4, Техническа спецификация пОХ № 4 19-07-2019
Download this file (Pril5_2019-0009.xlsx)Приложение № 5, Техническа спецификация ОП № 5 19-07-2019
Download this file (Pril6_2019-0009.xlsx)Приложение № 6, Техническа спецификация ОП № 6 19-07-2019
Download this file (Obr2_EEDOP_2019-0009.xml)Образец № 2, ЕЕДОП 19-07-2019
Download this file (Dok_obrazci_0009.doc)Образци на документи 19-07-2019
Download this file (Open__2019-0009.pdf)Съобщение за отваряне на ценови оферти 29-08-2019
Download this file (Protokol_komisiq_2019-0009.pdf)Протокол от дейността на комисия 04-09-2019
Download this file (Doklad_103_2019-0009.pdf)Доклад на комисията по чл. 103 от ЗОП 04-09-2019
Download this file (ReshenieR37_2019-0009.pdf)Решение Р-37 от 04.09.2019 година 04-09-2019
Download this file (Obqvlenie_vyzl_00285-2019-0009.pdf)Обявление за възложена поръчка 19-09-2019
Download this file (Obqvlenie_vyzl2_2019-0009.pdf)Обявление за възложена поръчка 07-10-2019
Download this file (Dogovor5-512.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-512 07-10-2019
Download this file (Dogovor5-515.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-515 07-10-2019
Download this file (End5-515.pdf)Обявление за приключване на договор №Ю5-515 05-11-2019
Download this file (End_5-512.pdf)Обявление за приключване на договор №Ю5-512 02-12-2019