Документ: 00285-2019-0010
Добавен на: 2019-07-18
Статус: Възложена
Процедура: Публично състезание
Име: „Специализирана техника и оборудване за обслужване на дейности по научноизследователски проекти и обучение в ЮЗУ „Неофит Рилски““
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2019-08-20 17:00
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=922949
Връзка към детайлите в АОП: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333731333136

„Специализирана техника и оборудване за обслужване на дейности по научноизследователски проекти и обучение в ЮЗУ „Неофит Рилски““ по осем обособени позиции: № 1. Апаратура и оборудване по проект „Определяне на екологичния статус на водни тела/качествата на водите и концентрация на фини прахови частици в атмосферния въздух“, № 2. Система за флаш хроматография, № 3. Апаратура и оборудване по проект „Изграждане на научноизследователска платформа за екологичен мониторинг и ремедиация, базирана на биоелектрохимични технологии“, № 4. Оборудване научна инфраструктура „Съхранение на енергия и водородна енергетика“, № 5. Анализатор на електрически вериги, № 6. Друго оборудване по проекти, № 7. Оборудване на лабораторни комлекси за кинезитерапия и № 8. Уреди за лабораторни комлекси по кинезитерапия.

Attachments:
FileDescriptionДата на публикуване
Download this file (Reshenie_2019-0010.pdf)Решение 18-07-2019
Download this file (Obqvlenie_2019-0010.pdf)Обявление 18-07-2019
Download this file (Dokumentaciq_2019-0010.pdf)Документация (неприложимо) 18-07-2019
Download this file (Pril1_2019-0010.xlsx)Приложение № 1, Техническа спецификация ОП № 1 (неприложимо) 18-07-2019
Download this file (Pril2_2019-0010.xlsx)Приложение № 2, Техническа спецификация ОП № 2 18-07-2019
Download this file (Pril3_2019-0010.xlsx)Приложение № 3, Техническа спецификация ОП № 3 18-07-2019
Download this file (Pril4_2019-0010.xlsx)Приложение № 4, Техническа спецификация ОП № 4 18-07-2019
Download this file (Pril5_2019-0010.xlsx)Приложение № 5, Техническа спецификация ОП № 5 18-07-2019
Download this file (Pril6_2019-0010.xlsx)Приложение № 6, Техническа спецификация ОП № 6 18-07-2019
Download this file (Pril7_2019-0010.xlsx)Приложение № 7, Техническа спецификация ОП № 7 18-07-2019
Download this file (Pril8_2019-0010.xlsx)Приложение № 8, Техническа спецификация ОП № 8 18-07-2019
Download this file (Documenti_2019-0010.doc)Документи - Образец № 1, № 3, № 4, № 5, № 6 и № 7.doc 18-07-2019
Download this file (Obr2_EEDOP_2019-0010.xml)Образец № 2, ЕЕДОП 18-07-2019
Download this file (Reshenie_izm_2019-0010.pdf)Обявление за изменение или допълнителна информация 24-07-2019
Download this file (Dokumentaciq_new_2019-0010.pdf)Документация - изменена, приложимо 24-07-2019
Download this file (Pril1_TS_new_2019-0010.xlsx)Приложение № 1, Техническа спецификация ОП № 1 - изменено, приложимо 24-07-2019
Download this file (Pril9_TS_new_2019-0010.xlsx)Приложение № 9, Техническа спецификация ОП № 9 - добавено, приложимо 24-07-2019
Download this file (Pril10_TS_new_2019-0010.xlsx)Приложение № 10, Техническа спецификация ОП № 10 - добавено, приложимо 24-07-2019
Download this file (Pril11_TS_new_2019-0010.xlsx)Приложение № 11, Техническа спецификация ОП № 11 - добавено, приложимо 24-07-2019
Download this file (Open_2019-0010.pdf)Съобщение за отваряне на ценови оферти 22-08-2019
Download this file (Protokol_komisiq_2019-0010.pdf)Протокол от дейността на комисията 28-08-2019
Download this file (Reshenie R35_2019-0010.pdf)Решение № Р-35 / 28.08.2019 година 28-08-2019
Download this file (Obqvlenie_part_end_2019-0010.pdf)Обявление за възложена поръчка. Прекратяване на процедурата в частта по ОП № 11. 11-09-2019
Download this file (Obqvlenie vyzl_MT_2019-0010.pdf)Обявление за възложена поръчка 03-10-2019
Download this file (5-507.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-507 03-10-2019
Download this file (5-508.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-508 03-10-2019
Download this file (5-509.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-509 03-10-2019
Download this file (5-510.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-510 03-10-2019
Download this file (5-511.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-511 03-10-2019
Download this file (5-516.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-516 03-10-2019
Download this file (End_5-508.pdf)Обявление за приключване на договор №Ю5-508 18-10-2019
Download this file (End_5-509.pdf)Обявление за приключване на договор №Ю5-509 18-10-2019
Download this file (End5-516.pdf)Обявление за приключване на договор №Ю5-516 05-11-2019
Download this file (End_5-510.pdf)Обявление за приключване на договор №Ю5-510 02-12-2019
Download this file (End_5-507.pdf)Обявление за приключване на договор №Ю5-507 22-11-2019
Download this file (End_5-511.pdf)Обявление за приключване на договор №Ю5-511 18-12-2019