Документ: 00285-2019-0011
Добавен на: 2019-07-22
Статус: Възложена
Процедура: Процедура
Име: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2019-08-26 17:00
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=923142
Връзка към детайлите в АОП: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333731333537

Предмет за възлагане на обществената поръчка чрез открита процедура е: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ по тридесет и шест обособени позиции в съответствие с обектите и прогнозните количества и стойности посочени в обявлението и документацията.

Attachments:
FileDescriptionДата на публикуване
Download this file (Reshenie_2019-0011.pdf)Решение 22-07-2019
Download this file (Obqvlenie_2019-0011.pdf)Обявление 22-07-2019
Download this file (Dokumentaciq_2019-0011.pdf)Документация 23-07-2019
Download this file (Pril_OP_2019-0011.rar)Приложения по обособени позиции 23-07-2019
Download this file (Pril1_TS_2019-0011.doc)Технически спецификации Приложение №1 23-07-2019
Download this file (Pril2_TP_2019-0011.doc)Технически предложения Приложение №2 23-07-2019
Download this file (Obr4_cenovo_2019-0011.docx)Ценово предложение, Образец №4 23-07-2019
Download this file (Dokumenti_obrazci_2019-0011.docx)Документи - Образец № 1, № 5, № 6 и № 7 23-07-2019
Download this file (Obr2_EEDOP_2019-0011.xml)ЕЕДОП, Образец № 2 23-07-2019
Download this file (End_19_2019-0011.pdf)Решение за прекратяване в частта по Обособена позиция № 19. Кафе, чай и други 12-08-2019
Download this file (Obqvlenie_vyzl_2019-0011.pdf)Обявление за прекратяване в частта по Обособена позиция №19 28-08-2019
Download this file (Protokol1_2019-0011.pdf)Протокол №1 от дейността на комисия 30-08-2019
Download this file (Cenovi_2019-0011.pdf)Съобщение за отваряне на ценови оферти 17-09-2019
Download this file (Reshenie_izp_00285-2019-0011.pdf)Решение за определяне на изпълнител 02-10-2019
Download this file (Doklad_00285-2019-0011.pdf)Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП 02-10-2019
Download this file (Protokol2_2019_0011.pdf)Протокол №2 от дейността на комисия 02-10-2019
Download this file (Protokol3_2019_0011.pdf)Протокол №3 от дейността на комисия 02-10-2019
Download this file (Reshenie_izp_2019-0011.pdf)Решение за обявяване на класирането и определяне на изпълнител 10-10-2019
Download this file (Doklad_60_2019-0011.pdf)Доклад на комисията по чл. 60 от ППЗОП, 10-10-2019
Download this file (Protokol4_komisiq_2019-0011.pdf)Протокол №4 от дейността на комисия 10-10-2019
Download this file (Izp_2019-0011.pdf)Решение за определяне на изпълнител 07-11-2019
Download this file (Dogovor5-518.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-518 11-11-2019
Download this file (Dogovor5-519.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-519 11-11-2019
Download this file (Dogovor5-520.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-520 11-11-2019
Download this file (Obqvlenie_vyzl_518-520.pdf)Обявление за възложена поръчка 11-11-2019
Download this file (Dogovor5-521.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-521 11-11-2019
Download this file (Dogovor5-522.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-522 11-11-2019
Download this file (Dogovor5-523.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-523 11-11-2019
Download this file (Dogovor5-524.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-524 11-11-2019
Download this file (Dogovor5-525.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-525 11-11-2019
Download this file (Dogovor5-527.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-527 11-11-2019
Download this file (Vyzl_5-528.pdf)Обявление за възложена поръчка 29-11-2019
Download this file (Dogovor5-528.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-528 29-11-2019
Download this file (Dogovor5-529.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-529 29-11-2019
Download this file (Dogovor5-534.pdf)Договор за обществена поръчка №Ю5-534 09-12-2019
Download this file (Obqvlenie_vyzl_534.pdf)Обявление за възложена поръчка 09-12-2019
Download this file (change_2019-0011.pdf)Обявление за изменение 02-03-2020
Download this file (Aneks1_2019-0011.pdf)Анекс №1 към Договор №Ю5-527 02-03-2020
Download this file (5-518_change.pdf)Обявление за изменение по Договор №Ю5-518 17-07-2020
Download this file (Aneks_5-518.pdf)Анекс №1 към Договор №Ю5-518 17-07-2020
Download this file (5-519_change.pdf)Обявление за изменение по Договор №Ю5-519 17-07-2020
Download this file (Aneks_5-519.pdf)Анекс №1 към Договор №Ю5-519 17-07-2020
Download this file (5-520_change.pdf)Обявление за изменение по Договор №Ю5-520 17-07-2020
Download this file (Aneks_5-520.pdf)Анекс №1 към Договор №Ю5-520 17-07-2020
Download this file (5-521_change.pdf)Обявление за изменение по Договор №Ю5-521 17-07-2020
Download this file (Aneks_5-521.pdf)Анекс №1 към Договор №Ю5-521 17-07-2020
Download this file (5-522_change.pdf)Обявление за изменение по Договор №Ю5-522 17-07-2020
Download this file (Aneks_5-522.pdf)Анекс №1 към Договор №Ю5-522 17-07-2020
Download this file (5-523_change.pdf)Обявление за изменение по Договор №Ю5-523 17-07-2020
Download this file (Aneks_5-523.pdf)Анекс №1 към Договор №Ю5-523 17-07-2020
Download this file (5-524_change.pdf)Обявление за изменение по Договор №Ю5-524 17-07-2020
Download this file (Aneks_5-524.pdf)Анекс №1 към Договор №Ю5-524 17-07-2020
Download this file (5-534_change.pdf)Обявление за изменение по Договор №Ю5-534 17-07-2020
Download this file (Aneks_5-534.pdf)Анекс №1 към Договор №Ю5-534 17-07-2020
Download this file (change_5-525.pdf)Обявление за изменение по Договор №Ю5-525 20-07-2020
Download this file (Aneks_5-525.pdf)Анекс №1 към Договор №Ю5-525 20-07-2020
Download this file (End_5-529.pdf)Обявление за приключване на Договор №Ю5-529 27-11-2020
Download this file (End_5-528.pdf)Обявление за приключване на Договор №Ю5-528 07-12-2020
Download this file (End_5-527.pdf)Обявление за приключване на Договор №Ю5-527 07-12-2020
Download this file (End_5-518.pdf)Обявление за приключване на Договор №Ю5-518 14-01-2021
Download this file (End_5-519.pdf)Обявление за приключване на Договор №Ю5-519 14-01-2021
Download this file (End_5-520.pdf)Обявление за приключване на Договор №Ю5-520 14-01-2021
Download this file (End5-522.pdf)Обявление за приключване на Договор №Ю5-522 20-01-2021
Download this file (End_5-523.pdf)Обявление за приключване на Договор №Ю5-523 25-01-2021
Download this file (End_5-525.pdf)Обявление за приключване на Договор №Ю5-525 25-01-2021
Download this file (End_5-524.pdf)Обявление за приключване на Договор №Ю5-524 08-02-2021
Download this file (End_5-534.pdf)Обявление за приключване на Договор №Ю5-534 08-02-2021
Download this file (End_5-521.pdf)Обявление за приключване на Договор №Ю5-521 08-04-2021