Документ: 00285-2019-0011
Добавен на: 2019-07-22
Статус: Възложена
Процедура: Процедура
Име: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 2019-08-26 17:00
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=923142
Връзка към детайлите в АОП: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333731333537

Предмет за възлагане на обществената поръчка чрез открита процедура е: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ по тридесет и шест обособени позиции в съответствие с обектите и прогнозните количества и стойности посочени в обявлението и документацията.

Attachments:
FileDescriptionДата на публикуване
Download this file (Reshenie_2019-0011.pdf)Решение 22-07-2019
Download this file (Obqvlenie_2019-0011.pdf)Обявление 22-07-2019
Download this file (Dokumentaciq_2019-0011.pdf)Документация 23-07-2019
Download this file (Pril_OP_2019-0011.rar)Приложения по обособени позиции 23-07-2019
Download this file (Pril1_TS_2019-0011.doc)Технически спецификации Приложение №1 23-07-2019
Download this file (Pril2_TP_2019-0011.doc)Технически предложения Приложение №2 23-07-2019
Download this file (Obr4_cenovo_2019-0011.docx)Ценово предложение, Образец №4 23-07-2019
Download this file (Dokumenti_obrazci_2019-0011.docx)Документи - Образец № 1, № 5, № 6 и № 7 23-07-2019
Download this file (Obr2_EEDOP_2019-0011.xml)ЕЕДОП, Образец № 2 23-07-2019
Download this file (End_19_2019-0011.pdf)Решение за прекратяване в частта по Обособена позиция № 19. Кафе, чай и други 12-08-2019
Download this file (Obqvlenie_vyzl_2019-0011.pdf)Обявление за прекратяване в частта по Обособена позиция №19 28-08-2019
Download this file (Protokol1_2019-0011.pdf)Протокол №1 от дейността на комисия 30-08-2019
Download this file (Cenovi_2019-0011.pdf)Съобщение за отваряне на ценови оферти 17-09-2019
Download this file (Reshenie_izp_00285-2019-0011.pdf)Решение за определяне на изпълнител 02-10-2019
Download this file (Doklad_00285-2019-0011.pdf)Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП 02-10-2019
Download this file (Protokol2_2019_0011.pdf)Протокол №2 от дейността на комисия 02-10-2019
Download this file (Protokol3_2019_0011.pdf)Протокол №3 от дейността на комисия 02-10-2019
Download this file (Reshenie_izp_2019-0011.pdf)Решение за обявяване на класирането и определяне на изпълнител 10-10-2019
Download this file (Doklad_60_2019-0011.pdf)Доклад на комисията по чл. 60 от ППЗОП, 10-10-2019
Download this file (Protokol4_komisiq_2019-0011.pdf)Протокол №4 от дейността на комисия 10-10-2019