Документ: 00285-2019-0012
Добавен на: 2019-09-03
Статус: Възложена
Процедура: Договаряне
Име: Доставка на горива за нуждите на автомобилния парк на ЮЗУ „Неофит Рилски“
Връзка към обявлението в АОП: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=931459
Връзка към детайлите в АОП: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333733303633

Доставка на горива за нуждите на автомобилния парк на ЮЗУ „Неофит Рилски“. Видове горива, които ще се доставят са Автомобилни бензини А95Н, А100Н и Дизелово гориво Евро дизел.